Ngôn ngữ:
Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp báo cáo lãnh đạo Viện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ năm, 04 Tháng 7 2019 14:57

Ngày 04/7/2019, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp báo cáo lãnh đạo Viện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hoạt động của Văn phòng liên quan trực tiếp đến các đơn vị trong Viện vì vậy tham gia buổi họp còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các đơn vị để cùng nghe và cùng tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động Văn phòng vận hành khá ổn định, nhiệm vụ, công việc của từng cán bộ, từng phần hành được quy định rõ ràng, đó cũng là căn cứ đầu mối để các đơn vị trong Viện liên hệ công tác, tạo sự thông suốt trong hoạt động của Viện.

Tháng 03/2019, Viện đã tiếp đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. Tại buổi làm việc đoàn thanh tra nhận định, tổ chức cán bộ là công tác đòi hỏi nhiều thời gian cùng với các quy trình nghiêm ngặt, qua các nội dung thanh tra đoàn đã đánh giá tốt việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về tổ chức cán bộ của Viện. Hoàn thành tuyển dụng viên chức theo kế hoạch tuyển dụng viên chức 2018 đã được Bộ phê duyệt. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển Viện đã tuyển được 22 người làm việc nâng số viên chức Viện hiện có lên 66 người.

Từ đầu năm, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong  Viện triển khai Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2019 được giao: tổ chức xây dựng và phê duyệt các dự án mở mới 2019 theo phân cấp của Bộ, hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách năm 2018 vào tháng 5/2019; tỷ lệ giải ngân các nhiệm vụ của Viện đến 15/6/2019 đạt 40% đáp ứng cơ bản yêu cầu tiến độ.

Văn phòng đã xây dựng và ban hành 02 quy chế quan trọng là  quy chế chi tiêu nội bộ của Viện sau khi được Bộ phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn và kiểm tra nghiệm thu nhiệm vụ của Viện theo phân cấp của Bộ.

Công tác quản lý tài sản được thực hiện tốt trong năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện đã rà soát, đề xuất thanh tý một số tài sản đã hết thời hạn khấu hao trình Bộ và Bộ đã ban hành quyết định 1538/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2019 về việc thanh lý tài sản công là  máy móc, trang thiết bị làm việc năm 2019. Viện đã tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật. Văn phòng đã tiếp nhận và xử lý hơn 600 văn bản đến, 350 văn bản đi. Phối hợp các đơn vị thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ điện tử. Tiếp nhận khối lượng lớn các thư từ, báo, tạp chí cũng như các giấy tờ hành chính. Quản lý con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

6 tháng cuối năm, Văn phòng sẽ hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2019-2021; Tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên của phần hành Tổ chức cán bộ như: Tiếp nhận cán bộ, ký hợp đồng lao động, đào tạo, bồi dưỡng,...; Công tác tổng kết cuối năm: đánh giá cán bộ, kê khai tài sản,…; Hoàn thành tốt việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020, đốc thúc các dự án hoàn thành công tác thanh toán và giải ngân 6 tháng cuối năm.

Là đơn vị có những hoạt động quan trọng, Văn phòng mong tiếp tục nhận được chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện và sự  phối hợp tốt hơn với các cá nhân, đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ, tài chính và tổng hợp - hành chính.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: