Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn về “Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”
Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 15:24

Để triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, ngày 05/7/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp tham vấn để giới thiệu, trao đổi, thảo luận, tham vấn về cách tiếp cận, kết quả rà soát mối liên hệ giữa các mục tiêu đối với dự thảo báo cáo đánh giá dữ liệu của các chỉ tiêu ưu tiên về tài nguyên môi trường. Hội thảo do Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng chủ trì.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động tập trung cụ thể hóa 17 mục tiêu cụ thể kèm bộ chỉ tiêu bao gồm 40 chỉ tiêu cho tất cả các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường được giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Kế hoạch hành động phải cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam (VSDGs) trong ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời các mục tiêu và nhóm nhiệm vụ cụ thể cũng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng phát biểu tại Hội thảo

TS Nguyễn Trung Thắng phát biểu tại Hội thảo: "Theo nhận định của ADB, nhìn chung, việc thực hiện các mục tiêu SDGs trên toàn thế giới cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương còn chậm. Nguyên nhân do nhiều lý do như nguồn lực, thể chế hóa... Hầu như các nước chỉ xem xét các mục tiêu dưới góc độ đơn lẻ, chưa tính đến mối tác động quan hệ qua lại liên ngành giữa các mục tiêu nên khi triển khai gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt, việc xác định được các mục tiêu cụ thể ưu tiên nhất chưa được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Ngân hàng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ kỹ thuật triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, dự án vùng bao gồm 3 nước Việt Nam, Mông Cổ, Philippin. Mỗi nước sẽ có hoạt động ưu tiên khác nhau và dự kiến tháng 10 tới sẽ tổ chức hội nghị vùng. Ở Việt Nam, để thực hiện, chúng tôi có nhóm chuyên gia phụ trách rà soát mối liên hệ giữa các mục tiêu, qua đó xác định được mục tiêu ưu tiên và đưa ra các tiêu chí để triển khai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2019. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường. Hà Nội, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Quảng Ninh là 04 địa phương được chọn để đào tạo, tập huấn cho cán bộ về cách thức thu thập dữ liệu, cách thức tính toán đối với các mục tiêu này".

Trong 24 chỉ tiêu ưu tiên mà dự án đã rà soát và lựa chọn có 12 chỉ tiêu phù hợp với Quyết định 681/QĐ-TTg 2019 ngày 04/6/2019 về việc ban hành lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong 24 chỉ tiêu trên nhóm đã lựa chọn ra được 9 chỉ tiêu ưu tiên là 1,6.7.8.9.12.16.20.24. Sau khi làm việc nhóm và thảo luận thì các đại biểu phần lớn đồng ý với 9 chỉ tiêu mà nhóm thưc hiện dự án lựa chọn, tuy nhiên có đề nghị xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu số 10. Có một số đề xuất thay đổi chỉ tiêu 12 thành 13, 16 thành 14.

Qua hội thảo, nhóm chuyên gia thực hiện đã thu được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá dữ liệu của các chỉ tiêu ưu tiên về tài nguyên môi trường.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: