Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019
Thứ hai, 08 Tháng 7 2019 17:23

Ngày 08/7/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự buổi họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, đại diện các đơn vị  trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường... cũng toàn thể viên chức, cán bộ nghiên cứu và người lao động thuộc Viện.

Thay mặt Viện, Phó Viện trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong đầu năm 2019, Viện đã xây dựng Chương trình Công tác năm  dựa trên cơ sở Chương trình công tác của Bộ năm 2019 cũng như Quyết định số 12/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Trong đó, Viện được giao các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần hoàn thiện trong tháng 6 đầu năm 2019. Do vậy, Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cũng như xác định các nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm để đầu tư nguồn lực. Lãnh đạo Viện thường xuyên chỉ đạo công việc thông qua các cuộc họp giao ban tháng với Lãnh đạo các đơn vị và giao ban tuần với Lãnh đạo 02 đơn vị chức năng. Đến nay, các nhiệm vụ của Viện đều được triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Viện đã hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 theo phê duyệt của Bộ. Số lượng viên chức tuyển dụng mới là 22 người. Như vậy, hiện nay Viện có 84 người làm việc trong đó có 04 công chức, 66 viên chức và 14 hợp đồng lao động. Tuy nhiên, số lượng Viện chức của Viện vẫn còn thiếu so với số biên chế được giao năm 2019 là 93 biên chế. Viện đang tiến hành rà soát và tiếp tục đề xuất được tuyển dụng số biên chế còn thiếu trong năm 2019. Viện đang tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 02 giai đoạn đối với chức danh Lãnh đạo Viện, Kế toán trưởng và viên chức quản lý của Viện.

Với nỗ lực lớn của tập thể Lãnh đạo và viên chức, người lao động, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được các kết quả nhất định. Viện đã hoàn thành 03 báo cáo, chuyên đề quan trọng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù thời gian thực hiện nhiệm vụ ngắn, nội dung báo cáo có tính khái quát và tổng hợp cao nhưng Viện đã nỗ lực hoàn thành tốt theo yêu cầu, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tập thể Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục thực hiện khối lượng khá lớn các đề tài các cấp, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án, đề tài kết thúc đạt tiến độ và sản phẩm được giao nộp, tiếp nhận ở các đơn vị quản lý.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, trong đó vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Công tác tổ chức cán bộ triển khai còn chậm như trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, chưa hoàn thành một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ như: công tác quy hoạch, xây dựng tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý của Viện. Hợp tác quốc tế có rất nhiều nỗ lực để huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ công tác nghiên cứu của Viện. Tuy nhiên, hiệu quả huy động còn chưa cao, chưa có kết quả rõ rệt, chưa có dự án, nhiệm vụ được ký kết để triển khai thực hiện...

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh khẳng định, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, đề án có tính tổng hợp cao, liên quan và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như của cả nước và tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cần khắc phục các vấn đề về cơ sở dữ liệu, nguồn lực con người, năng lực nghiên cứu, đặc biệt là nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, các nhà tài trợ cho hoạt động nghiên cứu; tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương trong hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, đồng thời mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo Bộ; sự phối hợp của các đơn vị chức năng cũng như các đơn vị chuyên môn trong Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận sự nỗ lực của Viện, phát huy kết quả đã đạt được, tinh thần làm việc tích cực, Viện tiếp tục triển khai xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, các đề tài các cấp, các văn bản chiến lược, văn kiện phục vụ công tác tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ để tạo nền tảng cho những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: