Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn “Hiện trạng số liệu và các giải pháp cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số về tài nguyên và môi trường trong Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam”
Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 14:41

Ngày 12/9/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn “Hiện trạng số liệu và các giải pháp cải thiện điểm số xếp hạng các chỉ số về tài nguyên và môi trường trong Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam”, nhằm thu được những ý kiến đóng góp của chuyên gia cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về tài nguyên môi trường trong bộ chỉ số GII" do ThS Hoàng Thị Hiền (Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện) làm chủ nhiệm. Hội thảo do Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung chủ trì.

Chủ nhiệm đề tài - ThS Hoàng Thị Hiền (Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện) trình bày tại Hội thảo

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Tiếng Anh: Global Innovation Index, viết tắt GII) được đưa ra năm 2007 bởi Tổ chức sở hữu trí tuệ toàn cầu (World Intellectual Property Organization viết tắt là WIPO, thuộc Liên Hiệp Quốc), kết hợp với một số công ty lớn và tổ chức phi lợi nhuận khác. GII ghi nhận vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo như là một động lực cho tăng trưởng kinh tế và phúc lợi. Chỉ số GII nhằm mục đích nắm bắt các khía cạnh đa chiều của đổi mới, sáng tạo và có thể dùng cho cả các nền kinh tế phát triển lẫn đang phát triển. Điều này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp hướng đến một phân tích toàn diện hơn về động lực và kết quả đổi mới, sáng tạo. GII được tích hợp từ số đo (được quy chuẩn) của bảy (07) trụ cột lớn (pillars), mỗi trụ cột lớn được tích hợp từ số đo của ba (03) trụ cột nhỏ (sub-pillar, tạm gọi là nhóm chỉ số). Mỗi nhóm chỉ số bao gồm từ 02 đến 05 chỉ số thành phần (indicators), tổng thể có khoảng 70 - 80 chỉ số thành phần, thay đổi tùy từng năm.

Các vấn đề về môi trường của GII được xem xét trong chỉ số trụ cột thành phần “Bền vững sinh thái”, nằm trong chỉ số trụ cột về Cơ sở Hạ tầng. Chỉ số này bao gồm 3 chỉ tiêu gồm: (1) Chỉ tiêu GDP/đơn vị năng lượng sử dụng; (2) Chỉ tiêu Kết quả Bảo vệ môi trường và (3) Chỉ tiêu số chứng nhận môi trường ISO 14001/GDP. Theo Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (sau đây được gọi là Nghị quyết 19), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì báo cáo thực hiện 2 nội dung trong nhóm nhiệm vụ 3.3 về bền vững sinh thái: (1) GDP/ đơn vị năng lượng sử dụng; (2) Kết quả về bảo vệ môi trường.

Hội thảo thu hút được nhiều sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các chuyên gia tham vấn tại Hội thảo

An Bình



Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: