Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường ký Biên bản Ghi nhớ với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH
Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019 20:16

Ngày 25/10/2019, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường (ISPONRE), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH. Mục tiêu chung của sự kết hợp này là xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa IUCN, Tập đoàn TH và ISPONRE trong đó các bên sẽ đóng vai trò là đồng sáng lập, cùng hợp tác hỗ trợ việc thành lập và thực hiện thành công Sáng kiến Doanh nghiệp Việt Nam vì Môi trường (VB4E), một nền tảng huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. Phó Viện trưởng Dương Thanh An đã thay mặt ISPONRE ký vào MOU này.

Doanh nghiệp Việt Nam vì Môi trường (VB4E) là một sáng kiến do IUCN Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Tập đoàn TH và ISPONRE ủng hộ ý tưởng và cam kết tham gia trở thành đồng sáng lập VB4E.

Tập đoàn TH là tập đoàn tập trung vào ứng dụng lồng ghép công nghệ cao trong quản lý khoa học với mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng và năng suất cao vì mục đích phát triển bền vững và sức khỏe của con người. ISPONRE có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.Và sứ mệnh của IUCN là tạo ảnh hưởng, khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng trên toàn thế giới bảo tồn tính toàn vẹn và đa dạng của thiên nhiên; đảm bảo việc sử dụng công bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bền vững sinh thái. IUCN là mạng lưới bao gồm các thành viên Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong nước, và các tổ chức xã hội khác. IUCN được thành lập năm 1948 dưới sự bảo trợ của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hợp Quốc (UNESCO).

Sự kết hợp này với những hoạt động hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy trách nhiệm doanh nghiệp tạo ra nền kinh tế xanh, bền vững giảm bớt những tác động tiêu cực lên đa dạng sinh học.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ ký kết:

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: