Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Đánh giá Môi trường Nhật Bản
Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 12:03

Ngày 28/10/2019, taị trụ sở, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hiệp hội Đánh giá Môi trường Nhật Bản (JEAS) nhằm mục đích thiết lập quan hệ hợp tác và tăng cường năng lực cho ISPONRE thông qua các hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong các lĩnh vực: Đánh giá môi trường (Đánh giá môi trường chiến lược – ĐMC, Phân tích tác động xã hội – môi trường, Đánh giá tác động môi trường – ĐTM); Luật pháp và quy định liên quan đến quản lý môi trường; Hệ thống Kiểm định về Đánh giá môi trường và các nội dung liên quan khác mà hai bên cùng quan tâm. Tham dự buổi ký kết có Lãnh đạo của ISPONRE và JEAS cùng các thành viên. Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh và Chủ tịch Osamu Kajitani đã thay mặt hai đơn vị ký vào MOU này, đánh dấu bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác hai bên.

ISPONRE là đơn vị thực hiện tư vấn chiến lược và chính sách cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) trong việc giám sát, quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam và thực hiện các hiệp định môi trường quốc tế, công ước và nghị định thư mà Việt Nam là thành viên tham gia. JEAS thực hiện và thúc đẩy đánh giá môi trường phù hợp, đóng góp vào việc đảm bảo sức khỏe và đời sống văn hóa của người dân thông qua việc nâng cao trình độ của những người liên quan và phổ biến kiến thức về đánh giá môi trường. Trong khuôn khổ MOU này, các bên sẽ tiến hành hợp tác theo các hình thức: thăm quan học tập kinh nghiệm giữa Nhật Bản và Việt Nam; Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề; Trao đổi thông tin (tài liệu khoa học); Hợp tác nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm; Phối hợp xây dựng và cung cấp chương trình khoa học, bao gồm các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị khoa học; Hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khác.


Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng cho rằng:"Trong các dự án đầu tư, việc đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính phải lồng ghép được quy định pháp luật về ĐTM. Hiện nay, ISPONRE đang phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường) để chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định về ĐTM trong Luật bảo vệ môi trường. ISPONRE rất mong muốn được phối hợp với JEAS và hy vọng cam kết này không chỉ được thực hiện trên bản ghi nhớ mà được thực hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể về nghiên cứu, đào tạo, tập huấn. ISPONRE có thể thực hiện các hoạt động tư vấn, chính sách pháp luật, đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam vì chúng tôi có nhiều thế mạnh, nắm vững các quy định, kinh nghiệm đánh giá tác động môi trường và có mối quan hệ chặt chẽ các đơn vị trong Bộ".


Theo Chủ tịch Osamu Kajitani thì "Lĩnh vực hợp tác giữa JEAS và ISPONRE rất rộng mở, chúng tôi là một Hiệp hội tập hợp các Doanh nghiệp, tuy nhiên chúng tôi cũng liên kết chặt chẽ với Bộ Môi trường Nhật Bản, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các hoạt động của chúng tôi sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phát triển hơn. Chúng tôi mong muốn rằng, sau lễ ký kết, giữa JEAS và ISPONRE sẽ xóa bỏ được những rào cản đang tồn tại và hỗ trợ Doanh nghiệp tốt hơn nữa".

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ ký kết MOU giữa EAS và ISPONRE:
 

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: