Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn chuyên gia Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2020, tầm nhìn đến 2030
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 20:21

Ngày 01/11/2019, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2020 nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo. Trước tình hình phát triển mới trên thế giới và của đất nước, việc nhìn nhận, đánh giá lại tình hình thực hiện Chiến lược là rất quan trọng và cần thiết, nhằm đề ra những mục tiêu, định hướng cụ thể cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời kỳ mới. Hội thảo do Viện trưởng – PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” theo Quyết định số 600/QĐ-BTNMT ngày 28/2/2018. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã hoàn thành Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Viện trưởng – PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì Hội thảo


Tại Hội thảo, Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bao gồm các nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020; Tình hình triển khai thực hiện Chiến lược; Tình hình thực hiện các mục tiêu; Tình hình thực hiện các nội dung và Đánh giá tổng quát. Đồng thời, dự thảo còn đề xuất Đề cương Chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 – 2030, bao gồm: Bối cảnh quốc tế và trong nước; Đề xuất về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các giải pháp cho Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030.

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhóm soạn thảo đã thu được nhiều ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo hoàn chỉnh hơn trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội thảo:

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: