Ngôn ngữ:
Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 21:38

Ngày 02/01/2020, Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu (BĐKH&CVĐTC) là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng cùng đại diện Văn phòng và Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) đã đến dự.

Năm 2019, Ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng “Rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu”. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên của Ban đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thông qua ngày 29/11/2019. Hiện nay, Ban đã chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp nhiệm nhiệm vụ theo góp ý của Hội đồng để chuẩn bị cho nghiệm thu cấp Bộ. Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), năm 2019, Ban chủ trì thực hiện các đề tài cấp Bộ bao gồm: (1) đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp đánh giá về tổn thất và thiệt hại (loss and damage)” đến nay đề tài đã hoàn thiện các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên môn theo kế hoạch cấp kinh phí; (2) đề tài “Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép nội dung của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) của Việt Nam” năm 2019 nhóm thực hiện đã nghiên cứu, đánh giá tổng quan về quy trình lồng ghép BĐKH ở trên thế giới và Tổ chức điều tra xã hội học và thu thập thông tin, tài liệu và dữ liệu về lồng ghép BĐKH vào CQK tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh; (3) đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động dán nhãn các-bon thấp cho các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam” hiện  nay nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thiện báo cáo tổng hợp của đề tài và chuẩn bị các thủ tục để nghiệm thu cấp cơ sở. Dự kiến trong tháng 1 năm 2020 sẽ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.


Đặc biệt, trong năm 2019, Ban tiếp tục làm đầu mối triển khai Dự án “Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”, thời gian thực hiện từ 2018-2020. Trên cơ sở kinh phí được cấp năm 2019, Ban đã lên kế hoạch và triển khai thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thực hiện năm 2019. Ban nhận được hỗ trợ một phần kinh phí của Tổ chức HFS, Cộng hòa Liên bang Đức để tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về Dự thảo đề cương Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040. Bên cạnh đó Ban cũng chủ động tham gia với các đơn vị khác trong Viện làm việc với các đối tác quốc tế như Công ty Flexus của Thụy Điển (chuyên cung cấp thiết bị xử lý chất thải, cộng nghệ nén chất thải rắn), Đại học Griffith của Úc,…

Về cung cấp dịch vụ, Ban phối hợp với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường xây dựng hồ sơ thầu và triển khai thực hiện gói thầu “Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030” do Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng làm trưởng nhóm tư vấn.

Nhìn chung, Ban luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong công việc được giao và sự phối hợp chặt chẽ từ các phòng chức năng và ban chuyên môn giúp Ban chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ trong Ban về việc hoàn thành khối lượng công việc của năm 2019, bên cạnh đó, Ban cũng cần tăng cường nguồn lực, tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các đơn vị, cá nhân có chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, các báo cáo, các văn bản góp ý trả lời của Ban.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: