Ngôn ngữ:
Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020
Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 22:54

Ngày 02/01/2020, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên tổ chức báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2020, cuộc họp có sự tham dự của Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Dương Thanh An, đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) cùng toàn thể cán bộ công tác tại Trung tâm. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, và dịch vụ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

Giám đốc Trung tâm – TS Nguyễn Tùng Lâm thay mặt Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) các cấp, Trung tâm đã thực hiện 01 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 02 đề tài KHCN cấp Bộ, 01 đề tài KHCN cấp cơ sở. Trong năm nay, Trung tâm cũng tăng cường việc thức hiện các dự án, trong đó, Trung tâm hoàn thành kết thúc dự án: “Xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.


Về phát triển các dịch vụ và khóa đào tạo, Trung tâm đang thử nghiệm các nội dung đào tạo hướng tới các đối tượng là cán bộ quản lý các sở, ngành địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước với các nội dung về biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, tài chính khí hậu; ngoài ra, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu các nội dung dịch vụ tài nguyên và môi trường có thể cung cấp ra bên ngoài, phối hợp cùng các đơn vị, đối tác tổ chức thực hiện. Các cán bộ của Trung tâm đã được tập huấn, tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu, đã dần đáp ứng các yêu cầu thực hiện các nội dung nghiên cứu chuyên môn sâu về phân tích dự báo, đánh giá tác động của các chính sách của ngành tài nguyên môi trường.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trung tâm vẫn tồn tại một số hạn chế như: khó khăn trong xây dựng phát triển các dịch vụ mới do đặc thù, tính chất của hoạt động tư vấn chính sách, đòi hỏi cán bộ có kinh nghiệm hiểu và nắm bắt được tốt các nhu cầu tư vấn chính sách của ngành. Các dịch vụ về tài nguyên môi trường tuy đa dạng nhưng thế mạnh của Trung tâm có thể phát huy là về tổng hơp, phân tích, đánh giá chính sách. Các hướng  phát triển dịch vụ khác dự kiến sẽ xây dựng và thử nghiệm hướng đến các đối tượng doanh nghiệp; Hợp tác quốc tế, đòi hỏi trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, chủ động hơn trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác; Năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm tiếp tục cần được nâng cao,…

Trong năm tới, Trung tâm dự kiến Triển khai thực hiện các dự án, đề tài KHCN các cấp theo nội dung thuyết minh và dự toán được phê duyệt năm 2020 theo đúng tiến độ và kế hoạch trong năm; Nghiên cứu xây dựng các nội dung đào tạo phù hợp yêu cầu của địa phương, ngành và doanh nghiệp về chính sách và quản lý tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững; Xây dựng được các nội dung đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; đẩy mạnh phối hợp cùng các Ban của Viện thực hiện các nội dung nghiên cứu trong khuôn khổ các nhiệm vụ, đề tài, dự án của Viện và hợp tác quốc tế.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: