Ngôn ngữ:
Ban Đất đai tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 21:01

Ngày 03/01/2020, Ban Đất đai thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Ban Đất đai là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Tham dự cuộc họp có Phó Viện trưởng Dương Thanh An, đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT).

Trong năm 2019, Ban đã tiến hành xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019 với tên nhiệm vụ: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ địa không gian (Geospatial Technologies - GeoTech) trong quản lý đất đai tại Việt Nam. Ngoài ra, Ban được giao tiếp tục thực hiện đề tài cấp Bộ được phê duyệt năm 2016: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam” do ThS. Đinh Thu Trang làm chủ nhiệm. Trong năm 2019, Ban đã tiến hành thực hiện một số nhiệm vụ cuối cùng của đề tài, hoàn thành báo cáo tổng hợp và tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và cấp Bộ.


Bên cạnh đó, Ban cũng đẩy mạnh hoạt động tham gia viết các bài báo khoa học, bài tham luận cho các tạp chí, hội thảo chuyên ngành, có thể kể đến như: Bài viết "Đề xuất tầm nhìn dài hạn về cải cách thủ tục đăng ký đất đai" đăng trên Tạp chí Tài nguyên và môi trường số 12(314) kỳ 2 tháng 6 năm 2019; Bài viết "Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Sở TNMT Ninh Thuận" đăng trên Tạp chí Tài nguyên và môi trường số 13(315) kỳ 01 tháng 07 năm 2019; Bài tham luận: "Chuyển dịch đất đai: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp", trình bày tại Hội thảo: “Quan điểm định hướng, các giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam” ngày 08.08.2019 tại Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Uơng.

Về cơ bản, các công việc, nhiệm vụ được giao Ban đều được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Các cán bộ nghiên cứu trong Ban đã rất tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, đề xuất các nhiệm vụ Khoa học công nghệ (cấp Bộ, cấp cơ sở) và nhiệm vụ dự án. Các cán bộ trẻ trong Ban cũng rất nỗ lực trong việc tự trau dồi, mở mang kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc. Mặt khác, do tính chất công việc nghiên cứu chiến lược, chính sách đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực cũng như khả năng tổng hợp cao, nhiều kinh nghiệm cả trong thực tiễn nghiên cứu và quản lý cùng với đội ngũ nghiên cứu còn thiếu và chưa thật sự dày dặn là một khó khăn của Ban.

Trong năm 2020, Ban Đất đai mong muốn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ hơn nữa từ phía lãnh đạo Viện trong việc tăng cường năng lực và nhiệm vụ công việc của Ban. Đề nghị Viện có giải pháp nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống mạng internet cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng của các máy tính trong Ban nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban nói riêng và toàn Viện nói chung.

Ngọc Anh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: