Ngôn ngữ:
Văn phòng tổ chức họp Tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 21:41

Ngày 06/01/2010, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Tổng kết năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.  Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, văn thư - lưu trữ, tổng hợp, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, kế hoạch - tài chính và các nhiệm vụ chung của Viện khác do Viện trưởng phân công. Tham dự cuộc họp có Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Dương Thanh An cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện và toàn thể cán bộ Văn phòng Viện.

Chánh Văn phòng – Nguyễn Thị Minh Tâm thay mặt Văn phòng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020. Hiện nay, về nhân sự, Văn phòng hiện có 11 người, gồm 09 viên chức, 02 hợp đồng lao động.Văn phòng có 02 Lãnh đạo Văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng. Hiện nay, 01 cán bộ đang được biệt phái sang đơn vị khác trong Bộ. Năm 2019, Văn phòng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ. Việc phân công công việc trong phòng rõ nhiệm vụ, công việc của từng cán bộ, từng phần công việc, đó cũng là căn cứ đầu mối để các đơn vị trong Viện liên hệ công tác, tạo sự thông suốt trong hoạt động của Viện.

Trong năm, Văn phòng có 01 cán bộ nghỉ việc, tuyển dụng 04 viên chức nhưng công việc vẫn triển khai đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động của Viện. Về cơ bản công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018 và tiếp tục trình Bộ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng tiếp theo, cũng như triển khai ngay việc tổ chức thi tuyển viên chức đợt 2019. Đồng thời đã hoàn thành các công việc quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, tiếp các đoàn kiểm tra,…Phối hợp tốt với các đơn vị trong Viện và ngoài Viện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác tài chính đảm bảo tiến độ thực hiện, kịp thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác tổng hợp duy trì tốt tiến độ các báo cáo. Công tác quản trị đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đơn vị trong Viện, đặc biệt đã hoàn thiện thuyết minh dự toán dự án tăng cường năng lực theo yêu cầu chỉnh sửa của các đơn vị liên quan, hiện đang trình Bộ phê duyệt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của Văn phòng vẫn tồn tại một số hạn chế, trong năm tới, Văn phòng mong muốn các đơn vị trong Viện phối hợp tốt hơn với các bộ phận của Văn phòng Viện để nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: