Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Thứ năm, 16 Tháng 1 2020 22:30

Ngày 16/01/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Viện, chi ủy, công đoàn cùng toàn thể cán bộ đang công tác tại Viện. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hằng năm nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Viện trong năm vừa qua và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm sắp tới. Hội nghị là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các hoạt động với mục tiêu xây dựng Viện ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Dương Thanh An trình bày Báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Viện. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm 2019. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Viện trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung củng cố năng lực nội tại, huy động nhiều nguồn lực; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hoạt động dịch vụ tự vấn, đào tạo; tăng cường điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu Viện;…

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tich Công đoàn Nguyễn Mạnh Tưởng phát biểu tại Hội nghị

Tiếp theo, Hội nghị đã lắng nghe đại diện Công đoàn Viện đã Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban chấp hành Công đoàn và đại diện Ban thanh tra Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Hội nghị đã thảo luận, có sự đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn giải đáp. Cũng tại Hội nghị, kế toán trưởng Huỳnh Thị Bích Hằng trình bày và Hội nghị thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện, các cán bộ của Viện. Nhân dịp này, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Viện thực hiện nhằm động viên, ghi nhận và khuyến khích những cống hiến, nỗ lực trong quá trình thực hiện công việc của người lao động. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện đã thay mặt đơn vị ký giao ước thi đua năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện đã đạt trong năm 2019, Viên trưởng mong muốn trong năm tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sang tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tiếp tục phát triển về mọi mặt.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: