Ngôn ngữ:
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam”
Thứ sáu, 17 Tháng 1 2020 15:36

Ngày 17/01/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam” do ThS. Đào Cảnh Tùng (Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường thuộc Viện) làm chủ nhiệm đề tài, Phó Viện trưởng – TS Mai Thanh Dung làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Những hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan xuất hiện với tần suất cao thời gian gần đât cho thấy, biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn ra phức tạp. Vì vậy, Việt Nam đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (KNK) nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ BĐKH. Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm phát thải khí nhà kính (KNK) đang là bài toán của Việt Nam. Ứng phó với BĐKH của Việt Nam phải gắn liền với phát triển bền vững, tận dụng các cơ hội để đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia, tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải KNK.

Từ thập niên 1970 đến nay, các nước trên thế giới sử dụng mô hình CGE như một công cụ hữu hiệu nhằm dự báo những thay đổi của nền kinh tế. Mô hình AIM/CGE được phát triển trên lý thuyết mô hình CGE nhằm phân tích các tác động của chính sách giảm phát thải KNK và được ứng dụng thành công ở nhiều quốc gia ở Châu Á. Nội dung thực hiện đề tài bao gồm: tổng quan nghiên cứu; khái niệm mô hình và lịch sử hình thành; các mô hình CGE phổ biến; đề xuất cấu trúc AIM/CGE; đánh giá nhu cầu và hiện trạng dữ liệu; phân tích kết quả từ mô hình. Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng ứng dụng mô hình AIM/CGE vào phân tích chính sách giảm phát thải KNK ở Việt Nam. Hoạt động nghiên cứu của đề tài được thực hiện theo phương pháp kế thừa.

Mô hình cân bằng tổng thể (Computable General Equibrilium – CGE) là một mô hình kinh tế được xây dựng từ những năm 1960 bởi tác giả Johansen và trong những năm 1980, CGE phát triển trở thành một mô hình phân tích chính sách đa ngành. Đến những năm đầu của thập niên 90, CGE được ứng dụng trong phân tích chính sách môi trường. Thông qua hoạt động nghiên cứu, mô hình AIM/CGE đã được áp dụng trong phân tích chính sách giảm phát thải KNK ở nhiều quốc gia, thể hiện mối liên kết giữa phát thải KNK và phát triển kinh tế xã hội. Mô hình AIM/CGE áp dụng ở Việt Nam phù hợp về mặt cơ sở khoa học, có tiềm năng phát triển và ứng dụng trong hoạch định chính sách giảm phát KNK cùng nhiều lĩnh vực khác.

Về cơ bản đề tài đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu theo thuyết minh. Đề tài đã được thông qua và các thành viên Hội đồng đã có ý kiến trao đổi bổ sung về nội dung, hình thức, kết cấu đối với chủ nhiệm để hoàn thiện đề tài.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: