Ngôn ngữ:
Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An”
Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 13:23

Ngày 20/01/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An” do TS. Lại Văn Mạnh (Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường) làm chủ nhiệm đề tài, Phó Viện trưởng – TS. Mai Thanh Dung làm Chủ tịch Hội đồng.

Thống kê theo không gian lãnh thổ (Spantial Statistics) là một tập hợp các kỹ thuật nhằm mô tả và mô hình hóa các phân bố không gian, các mô hình, quá trình và mối quan hệ không gian. Mô hình trong phân tích định lượng thường sử dụng để kiểm định một lý thuyết hay mối quan hệ giữa các biến số nhằm giải thích hiện tượng tự nhiên và xã hội. Trong từng mục đích nghiên cứu, mô hình định lượng có thể được tích hợp với thống kê theo không gian lãnh thổ nhằm kết hợp những dữ liệu định vị của các đối tượng với đặc tính và hành vi của đối tượng; qua đó phân tích mối quan hệ, các yếu tố liên quan đến chính sách hoặc dự báo tương lai. Bằng chức năng này, công tác hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường ở nước ngoài nói chung, Việt Nam nói riêng đã áp dụng nhiều mô hình tích hợp định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ.


Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm áp dụng tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian trong hoạch định chính sách tài nguyên môi trường, trong đó lựa chọn trường hợp thử nghiệm ở Nghệ An. Từ đó, đề tài đã đề xuất chính sách dựa trên kết quả thử nghiệm mô hình tại Nghệ An. Định hướng mở rộng việc áp dụng mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ vào hoạch định chính sách tài nguyên môi trường ở Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài “Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An”. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia tham dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: