Ngôn ngữ:
Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng chính sách quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm khu bảo tồn”
Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 14:27

Ngày 20/01/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng chính sách quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm khu bảo tồn” do ThS. Vũ Đăng Tiếp (Ban Môi trường và Phát triển bền vững) làm chủ nhiệm đề tài, Phó Viện trưởng – TS. Mai Thanh Dung làm Chủ tịch Hội đồng.

Đã từ lâu vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, chất lược của các hệ sinh thái và cảnh quan, hệ động vật, thực vật giàu có của nhiều vườn quốc gia bị suy thoái do sức ép của nhân dân sinh sống phía ngoài các vườn quốc gia đã được nhiều người quan tâm. Việc xây dựng vùng đệm, tạo thành một vành đai bảo vệ bổ sung cho vườn quốc gia để loại trừ các ảnh hưởng từ phía ngoài đã được đặt ra ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Đăng Tiếp đã trình bày nội dung chính và những kết quả đạt được của đề tài. Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm khu bảo tồn (KBT); đề xuất định hướng chính sách quản lý vùng đệm KBT đồng thời cải thiện sinh kế, ổn định đời sống cộng đồng nghèo trong khu vực này và tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn thông qua quản lý hiệu quả vùng đệm. Ngoài ra, đề tài đã đưa ra các đề xuất định hướng xây dựng cơ chế chính sách ở Việt Nam trong việc quản lý KBT gắn với sinh kế ở vùng đệm như: cần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật riêng cho công tác quản lý vùng đệm KBT; trong đó khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn tại vùng đệm KBT, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng xung quanh các KBT; xã hội hóa công tác quản lý vùng đệm nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước; xây dựng chiến lược quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm KBT.

Đề tài đã nhận được sự đồng tình của thành viên Hội đồng nghiệm thu. Các thành viên Hội đồng và chuyên gia đã có những ý kiến đóng góp đối với chủ nhiệm đề tài, mong muốn chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa để đề tài hoàn thiện hơn trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: