Ngôn ngữ:
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu”
Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 14:12

Ngày 04/03/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh làm chủ nhiệm. Hội đồng do TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viên trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) chính là thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Từ thế kỷ XVII, những ý tưởng đầu tiên về KTTH đã xuất hiện trong nông nghiệp. Theo quan điểm và cách tiếp cận của đề tài: “KTTH là một hệ thống kinh tế có tính tái tạo và khôi phục, thông qua việc thay đổi cách mà hàng hóa, dịch vụ được thiết kế, sản xuất và tiêu dùng, theo hướng chất thải của quy trình này có thể thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác và các sản phẩm có thể được sữa chửa, tải chế, tái sử dụng thay vì thải bỏ". Tại Việt Nam hiện nay, thực tế đã có một số biểu hiện của KTTH, tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong việc tái chế, tái sử dụng chưa triệt để, công nghệ cũ và lạc hậu, các khâu chưa được chú ý dẫn đến việc chưa hình thành một vòng đầy đủ của mô hình KTTH.

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Hệ thống hóa được cơ sở lý luận của kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu; (2) Tổng hợp được kinh nghiệm quốc tế và cách tiếp cận phát triển KTTH; (3) Phân tích được hiện trạng của một số mô hình KTTH đã có tại Việt Nam; (4) đề xuất được quan điểm, cách tiếp cận phù hợp và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo mô hình KTTH phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tại buổi làm việc, Hội đồng nghiệm thu đã chia sẻ quan điểm và đóng góp nhiều ý kiến giúp hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến và sớm chỉnh sửa để củng cố, hoàn chỉnh nội dung của đề tài nhằm đạt được mục tiêu đề ra trước đó.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: