Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040
Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 20:19

Ngày 23/06/2020, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn Xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự góp mặt của đại diện các Bộ/ngành, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và nhà khoa học. Hội thảo được thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) - Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 05 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1216/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đề ra các định hướng toàn diện, tổng thể về bảo vệ môi trường của đất nước. Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển đất nước, đối chiếu với mục tiêu của Chiến lược đề ra, công tác BVMT vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, dự thảo Chiến lược đã hoàn thành. Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, TS. Nguyễn Trung Thắng đã trình bày Dự thảo Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Nội dung của Dự thảo Chiến lược gồm 2 phần: Tình hình thực hiện chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 và Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Dự thảo Chiến lược đã đưa ra một số giải pháp thực hiện chiến lược bao gồm: i. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của môi trường trong phát triển; biến ý thức thành hành động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tăng cường vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường; ii. Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua nâng cao các biện pháp chế tài, tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và sự giám sát của cộng đồng; iii. Huy động đầu tư từ xã hội, tăng dần ngân sách cho bảo vệ môi trường; tăng cường sử dụng hiệu quả nguồn lực trong bảo vệ môi trường; iv. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; áp dụng hiệu quả các công cụ kinh tế; thực hiện cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị môi trường;…

Đại biểu tham dự Hội thảo đã lắng nghe, thảo luận và có những góp ý đối với Dự thảo Chiến lược. Tổ xây dựng Dự thảo đã tiếp thu và tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện Dự thảo Chiến lược trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:Ngọc Anh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: