Ngôn ngữ:
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây
Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 22:55

Ngày 25/06/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép” do TS. Mai Thế Toản làm chủ nhiệm đề tài. TS. Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài bao gồm: i. Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật (VBPL) về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Việt Nam; ii. Đánh giá các điều kiện, nguồn lực; những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm; iii. Nghiên cứu các hệ thống ĐTM của một số nước trên thế giới; iv. Đề xuất những điều chỉnh trong khung pháp luật về ĐTM của Việt Nam cho cả 3 cấp độ Luật, Nghị định, Thông tư; v. Xây dựng quy trình kỹ thuật ĐTM đối với các dự án đầu tư: sàng lọc, phân chia các nhóm dự án theo mức độ nhạy cảm, phức tạp về khía cạnh môi trường; vi. Xác lập vai trò, thời hiệu của văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM (hoặc GPMT); vii. Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy định cụ thể đối với việc kiểm tra, giám sát sau ĐTM - các công cụ quản lý tương ứng; viii. Hình thành các hướng dẫn ĐTM - dự án khoáng sản, thép. Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm đề tài TS. Mai Văn Toản đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu chính của đề tài, trên cơ sở đó, đề tài đã đưa ra một số đề xuất như: xác định bản chất, vai trò, vị trí của ĐTM, GPMT và các công cụ quản lý môi trường trong các giai đoạn của dự án theo vòng đời dự án đầu tư ở Việt Nam; phân loại dự án và đề xuất các công cụ, cơ chế quản lý môi trường theo các mức độ tác động đến môi trường của dự án; đề xuất quy trình ĐTM phù hợp với mức độ tác động đến môi trường, thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam;…

Các thành viên Hội đồng đã chia sẻ quan điểm và đóng góp nhiều ý kiến giúp hoàn thiện nội dung nghiên cứu. Tiếp thu những ý kiến đóng góp, chủ nhiệm đề tài đã cam kết sẽ cùng nhóm thực hiện sớm hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: