Ngôn ngữ:
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện

Tại trụ sở Viện, ngày 30/6/2020, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban trong Viện. Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh cùng tham dự và chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo bà Kim Thị Thúy Ngọc - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, trong nửa đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế. Mặc dù vậy, toàn thể cán bộ của Phòng đã hết sức nỗ lực khắc phục điều kiện trở ngại, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế đã bám sát yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các dự án hợp tác đã tập trung theo các định hướng nghiên cứu của Viện. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và dự án này về cơ bản đã làm cơ sở định hướng cho công tác xây dựng chiến lược, chính sách, văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phòng cũng chủ động tìm kiếm và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị khác; tổ chức các sự kiện khoa học, góp phần tích cực, giúp công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường của Viện ngày càng toàn diện hơn. Ngoài ra, đơn vị đã tích cực, chủ động đề xuất các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với năng lực của Viện cũng như khả năng hỗ trợ của đối tác...

Sau khi đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đồng ý đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Trong 6 tháng cuối năm, Viện trưởng yêu cầu cán bộ của Phòng không ngừng đoàn kết, khắc phục khó khăn, giúp rà soát và hỗ trợ đội ngũ nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đảm bảo yêu cầu chất lượng và đáp ứng tiến độ đặt ra. Bên cạnh đó, Viện trưởng cho rằng với vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ các đơn vị khi đề xuất và triển khai các hoạt động nghiên cứu, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cần tiếp tục tư vấn Lãnh đạo Viện về định hướng, mô hình và kế hoạch phát triển của Viện trong giai đoạn tới.

Vân Nga


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: