Ngôn ngữ:
Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thứ năm, 02 Tháng 7 2020 23:46

Ngày 02/07/2020, Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Viện họp báo cáo Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Buổi họp có sự tham gia của toàn thể cán bộ, người lao động của Ban để cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn trong công việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban được giao chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: (i) Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (ii) Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cũng như nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Ban đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ với kết quả đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Song song với đó, Ban tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện, trong nước và quốc tế. Mặc dù nhân sự của Ban có nhiều thay đổi nhưng cán bộ trong Ban đã luôn đoàn kết và cố gắng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức.

Phó Viện trưởng – TS. Nguyễn Trung Thắng có mặt tại buổi họp đã đánh giá sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm trong công việc của tập thể Ban, đồng thời ghi nhận những khó khăn còn tồn tại đối với hoạt động của Ban. Bên cạnh đó, Phó Viện trưởng mong muốn trong 6 tháng cuối năm, Ban tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực được giao; tập trung nghiên cứu, hoàn thành các hoạt động, nội dung đã đươc phê duyệt năm 2020; hoàn thiện sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra của Ban.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: