Ngôn ngữ:
Ban Biến đổi khí hậu và Các vấn đề toàn cầu thuộc Viện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020
Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020 15:50

Ngày 02/07/2020, Ban Biến đổi khí hậu và Các vấn đề toàn cầu thuộc Viện họp báo cáo lãnh đạo Viện kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng - Nguyễn Trung Thắng đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Ban, ông Nguyễn Sỹ Linh - Phó trưởng Ban đã trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban tiến hành thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, bên cạnh việc triển khai nhiều đề tài, dự án và nhiệm vụ khác, trong đó có việc phối hợp với chuyên gia từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo để tiến hành những nội dung chuyên môn cụ thể . Nhìn chung, Ban đã tập trung, tích cực thực hiện công việc nhằm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, Ban đã chủ động và kết nối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tạo lập mối quan hệ, đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động nghiên cứu.

Các thành viên thuộc Ban đã đóng góp ý kiến, nhìn nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời, đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyên môn của Ban trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ thuộc Ban và đánh giá cao kết quả Ban đạt được trong thời gian vừa qua. Tiếp đó, Phó Viện trưởng bày tỏ mong muốn tập thể Ban tiếp tục phát huy điểm mạnh, các cán bộ trong Ban nâng cao tính chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của Ban.

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: