Ngôn ngữ:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Thứ ba, 14 Tháng 7 2020 11:35

Ngày 13/07/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT): Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài Chính,… cùng toàn thể viên chức, cán bộ nghiên cứu và người lao động thuộc Viện.

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại diện Viện, Phó Viện trưởng - TS. Nguyễn Trung Thắng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Viện trưởng - Nguyễn Trung Thắng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Bộ TN&MT giao trong năm 2020 trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tập trung triển khai thực hiện. Viện đã hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức theo phê duyệt của Bộ TN&MT; rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Viện đã cố gắng tổ chức tốt công tác theo dõi, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng, đa dạng hóa các nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách. Nối tiếp các chương trình nghiên cứu đã có từ trước đó, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được chú trọng và ưu tiên mở rộng. Viện luôn tích cực xây dựng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách TN&MT. Viện duy trì và đẩy mạnh hợp tác với Viện Hanns Seidel Foundation (HSF), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên (IUCN), Hiệp hội Đánh giá môi trường Nhật Bản (JEAS),…

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện cùng sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, Viện đã đạt được nhiều kết quả như: Hoàn thành Dự thảo số 03 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Hoàn thành dự thảo số 01 của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Chiến lược quốc gia phát triển ngành TN&MT đến năm 2030, tầm nhìn 2040; Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng viên chức; Phòng ngừa, tổ chức triển khai công việc hiệu quả, chỉ đạo, điều hành thông suốt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể công chức, viên chức, người lao động của Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cần thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ trong thực hiện nghiên cứu khoa học, các nhiệm vụ dự án và tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, hợp tác quốc tế.

Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đã tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng và các đại biểu tham dự Hội nghị. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp của các đơn vị chức năng và đơn vị chuyên môn cùng tinh thần đoàn kết, năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong công việc của tập thể người lao động trong Viện để phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: