Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khu vực miền Nam
Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 10:01

Ngày 14/07/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) được sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khu vực miền Nam. Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ các Sở TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế của các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, tổ chức, Viện, Trường, Doanh nghiệp khu vực miền Nam;…

Ngày 05 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trước tình hình phát triển mới trên thế giới và của đất nước, chuẩn bị bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, việc nhìn nhận, đánh giá lại tình hình thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 là rất quan trọng và cần thiết, nhằm đề ra những mục tiêu, định hướng cụ thể cho công tác BVMT ở Việt Nam trong thời kỳ mới, giai đoạn 2021-2030.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược BVMT đến năm 2030”, đến nay, Viện đã hoàn thành dự thảo Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030. Chiến lược nhấn mạnh viêc chủ động phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách, bao gồm ô nhiễm môi trường không khí, quản lý chất thải rắn và ô nhiễm môi trường nước. Mục đích của Hội thảo nhằm thảo luận các nội dung về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện và các chỉ tiêu giám sát, đánh giá Chiến lược,… và tham vấn ý kiến của các đại biểu tham dự.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường nhận thức được tầm quan trọng của Chiến lược BVMT và xác định rõ các thách thức mới đến 2030, tầm nhìn đến 2040. Tại Hội thảo, nhóm xây dựng Dự thảo Chiến lược đã tiếp thu ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp,… và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Chiến lược BVMT trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:


Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: