Ngôn ngữ:
Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khu vực miền Trung
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020 11:09

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 16/07/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khu vực miền Trung, với sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và các bên liên quan khác. TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng ISPONRE - chủ trì Hội thảo. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và tham dự các đại biểu đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải… và nhiều cơ quan, Viện, trường, cùng các chuyên gia nghiên cứu tại khu vực miền Trung.

Môi trường được coi là yếu tố nền tảng, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của BVMT trong đời sống, thời gian qua công tác BVMT đã được Chính phủ chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về BVMT tiếp tục được hoàn thiện; tổ chức bộ máy về quản lý nhà nước trong BVMT tiếp tục được kiện toàn; xu hướng suy thoái, ô nhiễm môi trường nhìn chung từng bước được kiềm chế;… Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển đất nước, công tác BVMT vẫn tồn tại một số bất cập. Trước tình hình đó, Bộ TN&MT được giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 nhằm định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về BVMT, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đất nước đến năm 2030.

Bộ TN&MT giao ISPONRE là đầu mối thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược BVMT đến năm 2030”. Đến nay, Viện đã hoàn thành dự thảo Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030. Bên cạnh tiếp tục kế thừa các định hướng BVMT, Chiến lược có bổ sung, cập nhật các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT và đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách, phù hợp với bối cảnh phát triển mới trong nước và trên thế giới.

Hội thảo là dịp để thảo luận các nội dung về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện và các chỉ tiêu giám sát, đánh giá Chiến lược,… và tham vấn ý kiến của các đại biểu tham dự. Qua Hội thảo tham vấn, nhóm xây dựng Dự thảo Chiến lược đã tiếp thu và tập hợp được rất nhiều ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp,… để góp phần hoàn thiện Chiến lược BVMT trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: