Ngôn ngữ:
Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2021

Tháng 12/2020, Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2021. Ban Khoáng sản và Tài nguyên nước là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về khoáng sản và tài nguyên nước; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao. Đến dự cuộc họp, Phó Viện trưởng Mai Thế Toản và đại diện Văn phòng và phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (KH&HTQT) đã có những ý kiến đóng góp nhằm giải quyết những khó khăn của Ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2020, Ban được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu, cập nhật các sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản hiện đại trên thế giới. Đánh giá khả năng áp dụng của Việt Nam”.Hiện Ban đã hoàn thành các sản phẩm và báo cáo tổng hợp nhiệm vụ; Đã được nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến Hội đồng cấp cơ sở trình Bộ.

Ban đã hoàn thành Dự án “Điều tra, đánh giá, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường nhằm đảm bảo và thực thi quyền tiếp cận thông tin của công dân”, thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam”. Và 01 đề tài cấp Bộ mở mớiNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp”.

Trong năm qua, Ban đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, cán bộ trong Ban đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch cho những năm tiếp theo. Lãnh đạo Ban đã nỗ lực tham gia, kết nối với các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế về quản trị tài nguyên nhằm tăng cường học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Mặt khác, Ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Lực lượng nghiên cứu quá mỏng, chưa tinh nhuệ, nhiệt huyết nghiên cứu chưa cao, chưa say mê: trong 04 nghiên cứu viên thì 02 vị trí lãnh đạo Ban, chưa có nghiên cứu viên là tiến sĩ, năng lực ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu; Trong năm 2020, 02 lãnh đạo Ban đều phải dành một phần thời gian tham gia lớp lý luận chính trị (Trưởng ban tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị; Phó Ban tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị).

Trong năm 2021, Ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện trong lĩnh vực chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho các thành viên của Ban được tham gia, tiếp cận với các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo khoa học trong và ngoài nước về khoáng sản và tài nguyên nước; có cơ chế để tạo điều kiện cho Ban được tiếp cận với thông tin, dữ liệu, tài liệu về quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước do các đơn vị liên quan tạo lập. Ngoài ra, Ban mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Viện, đặc biệt là Văn phòng và Phòng KH&HTQT.

Phó Viện trưởng Mai Thế Toản đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong Ban đã hoàn thành công việc được giao, trong năm tới, Ban cần tập trung nguồn lực, phân công công việc khoa học để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

An Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: