Ngôn ngữ:
Seminar: “Quan hệ sở hữu và vấn đề sở hữu đất đai trong bối cảnh thực hiện nền kinh thị trường ở Việt Nam”
Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 08:48

Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2009, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi thảo luận chuyên môn với chủ đề “Quan hệ sở hữu và vấn đề sở hữu đất đai trong bối cảnh thực hiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” do TS. Trần Tú Cường, Phó trưởng ban Ban Quản lý Đất đai và Bất động sản trình bày, dưới sự chủ trì của Phó Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, cùng sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu của Viện.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam hiện nay, một số vấn đề về quyền lợi của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, mối quan hệ kinh tế của chủ thể sở hữu toàn dân về đất đai, vấn đề tích tụ đất đai để đẩy mạnh quy mô sản xuất hàng hóa theo hướng chuyên môn hóa… đều có có quan hệ đặc biệt và rất khăng khít với vấn đề quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. Giải quyết mối quan hệ giữa quyền sở hữu và sử dụng đất chính là xử lý mối quan hệ kinh tế và pháp lý giữa Nhà nước với tư cách chủ thể đại diện sở hữu đất đai toàn dân và người sử dụng đất được Nhà nước giao. Đây là một nội dung cơ bản nhất của quản lý nhà nước đối với đất đai ở nước ta.

Mục đích của buổi Seminar nhằm trao đổi mang tính khoa học về các vấn đề lý luận xung quanh chủ đề sở hữu chung và sở hữu đất đai; đặc biệt là vấn đề sở hữu đất đai của Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử trước đây và sở hữu đất đai trong bối cảnh thực hiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Buổi Seminar đã nhận được sự quan tâm tham gia nhiệt tình với sự trao đổi cởi mở mang tính khoa học giữa các cán bộ nghiên cứu tham dự. Đây cũng là hoạt động mang tính khoa học được diễn ra thường xuyên trong Viện nhằm giúp các cán bộ nghiên cứu có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như bổ sung, nâng cao kiến thức cho nhau, góp phần xây dựng sự phát triển chung của Viện.

 

 

Ban Quản lý Đất đai và Bất động sản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: