Ngôn ngữ:
Chuẩn bị cho Đối thoại quốc gia và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực GEF của Việt Nam
Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 09:54

Ngày 18/1/2010, Văn phòng GEF Việt Nam,Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức cuộc họp với WB và UNDP để bàn về kế hoạch tổ chức Đối thoại quốc gia và xây đựng kế hoạch huy động nguồn lực GEF của Việt Nam trong chu kỳ 5.

Chu kỳ 5 của GEF sẽ bắt đầu vào tháng 7/2010 với hàng loạt các chính sách và định hướng mới với hệ thống phân bổ nguồn lực minh bạch (STAR) và các mục tiêu chiến lược mới cho các lĩnh vực trọng tâm của GEF về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, suy thoái đất, các chất hữu cơ khó phân hủy, nguồn nước quốc tế và quản lý rừng bền vững.

Tại cuộc họp, WB và UNDP đã thống nhất với Văn phòng GEF Việt Nam những nội dung cụ thể để xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực của GEF (NBP), trong đó Văn phòng GEF sẽ là đầu mối xây dựng NBP với sự hỗ trợ của WB và UNDP. Dự kiến NBP sẽ hoàn thành vào tháng 7/2010, bao gồm các hoạt động cụ thể (i) Tiến hành đánh giá hoạt động trong GEF 4 (ii) Xác định các ưu tiên chiến lược của GEF và ưu tiên quốc gia (iii) Xây dựng NBP và tham vấn các bên liên quan.

NBP sẽ là cơ sở vận động nguồn lực tài trợ của GEF, đảm bảo sự điều phối và phối hợp hiệu quả giữa các Bộ ngành liên quan, các cơ quan thực hiện của GEF (WB, UNDP, UNEP, UNIDO, IFAD, v..v), các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan liên quan khác.

 

Phòng HTQT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: