Ngôn ngữ:
Công bố các báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu
Thứ hai, 08 Tháng 2 2010 17:54

Ngày 5/2 tại Hà Nội, Viện chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã công bố “Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam”  và “Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh”.

Theo Viện trưởng Nguyễn Văn Tài, các báo cáo do ISPONRE chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Đây là báo cáo điển hình được xây dựng theo hướng dẫn của UNEP nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về biến đổi khí hậu, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó của các quốc gia trên thế giới. Nội dung chính của các báo cáo gồm: Khái quát về biến đổi khí hậu toàn cầu; Biểu hiện và các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Tác động và chiến lược, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (và Hà Tĩnh)…

Theo các báo các này, Việt Nam là một trong những Quốc gia có nhiều khả năng chịu các tác động tiêu cực lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Việt Nam đã trải qua những thay đổi của các yếu tố khí hậu cơ bản cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa lớn và hạn hán. Nhiệt độ tăng 0,5 – 0,7%/50 năm; tần suất front lạnh giảm xuống 2,45 đợt/50 năm. Tần suất xoáy nhiệt đới cũng tăng lên 2,15 đợt/50 năm và mực nước biển tăng lên khoảng 20cm/50 năm.

TS. Young-Woo Park - Đại diện của UNEP tại Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, chiến lược trung hạn của UNEP (2010 – 2013) đưa ra định hướng tăng cường năng lực của các quốc gia nhằm lồng ghép các ứng phó với biến đổi khi hậu vào trong quá trình phát triển của các quốc gia, hỗ trợ bởi các thông tin khoa học, các đánh giá tác động khí hậu tổng hợp và các dữ liệu khí hậu địa phương.

Viện trưởng Nguyễn Văn Tài cho rằng, các tài liệu vừa công bố sẽ là những dữ liệu tham khảo tốt đối với các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và những ai quan tâm đến biến đổi khí hậu và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Ngọc Lý


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: