Ngôn ngữ:
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020
Thứ ba, 23 Tháng 2 2010 17:03

Ngày 10 tháng 02 năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 tại Quyết định số 249/QĐ-TTg. Mục tiêu của Đề án là phát triển dịch vụ môi trường nhằm cung ứng dịch vụ bảo vệ môi trường cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo thêm việc làm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là cơ quan được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì chuẩn bị và trình Đề án.

Với quan điểm Phát triển dịch vụ môi trường là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển dịch vụ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dịch vụ môi trường trong nước; theo lộ trình và bước đi phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ môi trường.

Đề án gồm 3 nội dung chính: (1) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ môi trường; (2) Phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường và thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam và (3) Đào tạo nguồn nhân lực về dịch vụ môi trường.

Để thực hiện Đề án, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt kèm theo Đề án 5 dự án thành phần và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2020. Kinh phí của các dự án được lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên cơ sở của từng dự án cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tải nội dung văn bản tại đây

Ban Tổng hợp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: