Ngôn ngữ:
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Tin tức - Sự kiện
Hội thảo tham vấn về việc xây dựng báo cáo Hội thảo tham vấn về việc xây dựng báo cáo"Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"

Ngày 08/6/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn về việc xây dựng báo cáo"Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Nghị quyết 24-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương được ban hành ngày 03/6/2013, đã đề ra những quyết sách lớn của Đảng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta. Nghị quyết bao gồm 05 quan điểm; các mục tiêu (tổng quát và cụ thể) đến 2020 và 2050; 04 nhóm nhiệm vụ (gồm các nhiệm vụ chung; về ứng phó với biến đổi khí hậu; về quản lý tài nguyên và; về bảo vệ môi trường) và 05 nhóm giải pháp. Đến nay, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, với nhiều kết quả đạt được và cũng nhiều hạn chế, tồn tại; trước bối cảnh phát triển mới trên thế giới và của đất nước; việc sơ kết, nhìn nhận, đánh giá lại tình hình thực hiện là rất cần thiết. Đến dự Hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hội thảo do Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chủ trì.

 

Tin khác:

Đối thoại chính sách
Monitoring influence of urbanization on urban thermal environment using multi-temporal LANDSAT imagery: application to Da Nang city Monitoring influence of urbanization on urban thermal environment using multi-temporal LANDSAT imagery: application to Da Nang city

This study illustrates urbanization in Da Nang city and its impacts on local thermal environments using remote sensing. In this study, multi-generation Landsat images from 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 and 2014, were used to assess the city’s urban expansion and accompanied land surface temperature (LST) characteristics. Results showed that Da Nang urban expanded twice in 2014 (8,634 ha) comparing to 1990 (4,485 ha) and high temperature anomalies were closely associated with built-up and bare-soil land-covers. As consequence, areas covered by the highest LST correspondently expanded from centres of Thanh Khe, Hai Chau districts to mostly all 6 present downtown districts. The mean LST difference between the urban downtown area and the suburban area tends to increase over time, from 7.3 oC in 1990 to 11.9 oC in 2014. In the context of moving towards “a friendly environmental Da Nang city”, this  study  provides  useful  information  for  understanding  the  local  climatic  and  environment  changes  that  occurred  during  rapid urbanization.

 

Tin khác:

Đối tác quốc tế