Ngôn ngữ:
Ấn phẩm

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều tăng dần ]
"Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" được công bố nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, định hướng hành động và từng bước kiểm soát các vấn đề về ô nhiễm môi trường, chống suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học.
Tóm tắt chính sách này đưa ra những thông điệp chính liên quan đến việc ápdụng các giải pháp EbA tại Việt Nam, cung cấp hướng dẫn cho việc lồng ghép vànhân rộng các giải pháp EbA trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch,kế hoạch tại Việt Nam.
Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam Hướng dẫn kỹ thuật: Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tạiViệt Nam là sản phẩm của sự hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE),Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bến Tre, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và tư vấn của nhómcông tác kỹ thuật (bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực BĐKH, đa dạng sinh học, HST), với sự hỗ trợ tàichính của Ngân hàng Thế giới (WB).
Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24 Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24hot! Ngày: 12/05/2016 Lượt xem: 1415
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Báo cáo Việt Nam về biến đổi khí hậu Báo cáo Việt Nam về biến đổi khí hậuhot! Ngày: 17/03/2016 Lượt xem: 1335
Báo cáo cung cấp các thông tin về tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong 100 năm thông qua các dữ liệu khí tượng cụ thể thu thập từ các tạm khí trượng trên cả nước. Từ phân tích dữ liệu hiện trạng và xem xét các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, các kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam dần được xây dựng làm hạn chế và giảm nhẹ những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu tới sự phát triển của quốc gia.
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 5 trang.