Ngôn ngữ:
Điều tra, đánh giá, xây dựng khung chính sách và pháp luật về không khí sạch ở Việt Nam
Chủ nhật, 13 Tháng 3 2016 22:34

 

1.Mục tiêu:

Hình thành hệ thống chính sách và pháp luật về bảo vệ chất lượng không khí ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

2,Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm của các nước, rút ra bài học về xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý, bảo vệ chất lượng không khí;

- Điều tra, đánh giá thực trạng, công tác lập pháp và tổ chức quản lý bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam; xác định các thiếu hụt và yêu cầu cải thiện chính sách và pháp luật về không khí sạch ở Việt Nam;

- Đề xuất khung chính sách và pháp luật về không khí sạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

3.Cơ quan chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

4.Thời gian thực hiện: 2013-2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: