Ngôn ngữ:
Nhiệm vụ, dự án
Tìm theo tên     Hiển thị # 
26 Dự án xây dựng khung chính sách phát triển bền vững về môi trường phù hợp với đặc tính sinh thái của các vùng ở Việt Nam (thử nghiệm cho các vùng: Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên)
27 Dự án xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
28 Dự án "Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2020"
29 Dự án điều tra, nghiên cứu, đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường
30 Dự án áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam
31 Dự án xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020
32 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược , chính sách tài nguyên và môi trường
33 Dự thảo đề cương chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
34 Dự thảo đề cương báo cáo tổng hợp dự án xây dựng chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030
35 Dự thảo đề cương báo cáo tổng hợp dự án xây dựng chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 2 trang.