Ngôn ngữ:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều tăng dần ]
Thông tư 02/2016/BTNMThot! Ngày: 17/03/2016 Lượt xem: 5091
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 55/2015/TTLT-BTC-BKHCNhot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 5069
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 27/2015/TTLT-BKHCN-BTChot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 4996
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 121/2014/TTLT-BTC-BKHCNhot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 4580
Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Luật Khoa học và Công nghệ 29/2013/QH13hot! Ngày: 15/03/2016 Lượt xem: 4544
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 4 trang.