Ngôn ngữ:
Thông tin chi tiết Quyết định 784/QĐ-BTNMT
Tên tài liệuQuyết định 784/QĐ-BTNMT
Mô tảBan hành Quy định về tiêu chuẩ, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tài nguyên và môi trường
Tên tệpqd784.pdf
Kích thướcEmpty
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 15/03/2016 15:29
Lượt xem6719 Lượt xem
Cập nhất lúc 15/03/2016 15:34
Trang chủ