Ngôn ngữ:
Xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch
Khóa tập huấn giảng viên về “Lồng ghép chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển với trọng tâm thích ứng dựa trên hệ sinh thái”

Trong khuôn khổ dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Khóa tập huấn giảng viên về “Lồng ghép chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển với trọng tâm thích ứng dựa trên hệ sinh thái”. TS. Nguyễn Thắng, Phó Viện trưởng ISPONRE đã đến dự khai giảng khóa tập huấn.

 
Khóa tập huấn Kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp theo chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Dự án Kế hoạch Hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2013, khóa tập huấn Kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia chủ trì khóa tập huấn.

 
Khóa tập huấn Xây dựng và quản lý thực hiện đề án, dự án, đề tài

Tiếp theo khóa tập huấn về soạn thảo văn bản hành chính, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức khóa tập huấn Xây dựng và quản lý thực hiện đề án, dự án, đề tài vào ngày 20 tháng 7 năm 2012 với sự giảng dạy của PGS.TS. Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính.