Ngôn ngữ:
Ấn phẩm

Tài liệuNgày thêm

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lượt xem | [ Chiều tăng dần ]
"Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" được công bố nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, định hướng hành động và từng bước kiểm soát các vấn đề về ô nhiễm môi trường, chống suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học.
Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam Hướng dẫn kỹ thuật: Xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tạiViệt Nam là sản phẩm của sự hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE),Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bến Tre, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và tư vấn của nhómcông tác kỹ thuật (bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực BĐKH, đa dạng sinh học, HST), với sự hỗ trợ tàichính của Ngân hàng Thế giới (WB).
Tóm tắt chính sách này đưa ra những thông điệp chính liên quan đến việc ápdụng các giải pháp EbA tại Việt Nam, cung cấp hướng dẫn cho việc lồng ghép vànhân rộng các giải pháp EbA trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch,kế hoạch tại Việt Nam.
Nội dung của tải liệu gồm 4 chương:Chương 1. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng: nêu rõ mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng của Tài liệu hướng dẫn.Chương 2. Giới thiệu về giải quyết TCMT thông qua hòa giải: đưa ra cơ sở lý luận chung về giải quyết TCMT thông qua hòa giải.Chương 3. Quy trình giải quyết TCMT thông qua hòa giải: đi sâu hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện giải quyết TCMT thông qua hòa giải.Chương 4. Đánh giá việc thực hiện giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải: hướng dẫn việc đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị cho lần giải quyết tranh chấp tiếp theo.Bằng các ví dụ thực tiễn và phân tích dữ liệu cụ thể của các vụ việc tranh chấp về môi trường, sách cung cấp cho người đọc kiến thức cần thiết trong giải quyết các tranh chấp môi trường thông qua hòa giải.
Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24 Kế hoạch thực hện Nghị quyết 24hot! Ngày: 12/05/2016 Lượt xem: 5938
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 11 trang.