Danh mục các ban chức năng

Saturday - 15/11/2008 21:32
CÁC BAN CHỨC NĂNGTTBộ phậnĐịa điểmĐiện thoại 01Ban Tổng hợp-04. 37931627 02Ban Dự báo và Chiến lược-04. 37931629 03Ban Thể chế và Nguồn lực- 04. 3793162404Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường-04. 3793162505Ban Môi trường và Phát triển bền vững-04. 3793162406Ban Quản lý đất đai và bất động sản -04. 3793162507Ban Quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học -04. 3793162908Ban Biến đổi khí hậu và biển, hải đảo -04. 37931629
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second