Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011

 •   29/12/2010 02:04:32 AM
 •   Viewed: 2683
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2010, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế...

Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010

 •   06/07/2010 09:34:49 PM
 •   Viewed: 3658
  Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2010, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và...

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dự hội nghị Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT Tổng kết công tác 2009 và định hướng hoạt động năm 2010: Đội ngũ nghiên cứu cần có khả năng sáng tạo và ý thức phản biện khoa học

 •   29/12/2009 06:47:15 PM
 •   Viewed: 2744
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010”. Bộ trưởng...

Hội nghị tổng kết công tác 2009 và định hướng hoạt động năm 2010

 •   29/12/2009 04:38:31 PM
 •   Viewed: 3677
Ngày 25 tháng 12 năm 2009, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010”. Bộ...

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   19/05/2009 03:45:43 PM
 •   Viewed: 2147
  Ngày 05 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã có buổi làm việc với Lãnh...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đến thăm và làm việc với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   06/05/2009 03:47:45 PM
 •   Viewed: 5468
Vào 14h chiều 5/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second