Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dự hội nghị Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT Tổng kết công tác 2009 và định hướng hoạt động năm 2010: Đội ngũ nghiên cứu cần có khả năng sáng tạo và ý thức phản biện khoa học

Tuesday - 29/12/2009 18:47
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010”. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhiệt liệt tuyên dương và hoan nghênh những kết quả rất đáng mừng của Viện đạt được trong năm 2009. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá, là Viện non trẻ nhưng những sản phẩm đầu tay của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT là những đóng góp quan trọng cho ngành TN&MT, một ngành đang có những đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Bộ trưởng nhấn mạnh, Viện phải có lộ trình từng bước đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. “đặc biệt đội ngũ các nhà nghiên cứu cần có khả năng sáng tạo và ý thức phản biện khoa học”. Nguồn nhân lực quan trọng này cùng với đội ngũ chuyên gia giỏi tập hợp được là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra của Viện, của ngành trong năm 2010 và nhiều năm tới.

Theo Bộ trưởng, định hướng công tác xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học, tư vấn đào tạo trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 vấn đề. Trong đó chú trọng xác định rõ sản phẩm đầu ra của Viện phải vừa mang tính lâu dài vừa đáp ứng kịp thời những lĩnh vực cấp bách mà Bộ yêu cầu. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể của ngành TN&MT trên cơ sở 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ đều có Chiến lược phát triển. Các nghiên cứu của Viện phải đi đầu giúp cho chủ trương kinh tế hóa ngành triển khai tốt.

“Cần sớm triển khai hội nghị để các đơn vị trong ngành “đặt hàng” Viện, nhằm xây dựng khung nghiên cứu lâu dài đồng thời kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vấn đề nóng bỏng, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành như đất đai, môi trường…”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo.


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2009 là năm đánh dấu sự ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện. Các đơn vị đã chủ động thu thập tài liệu trong và ngoài nước, đồng thời thiết lập được mạng lưới các chuyên gia đầu ngành liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.

Trình bày Báo cáo tổng kết, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, 4 định hướng lớn và lâu dài của Viện đã được xác định rõ. Đó là Dự báo về TN&MT; Nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhằm định hướng công tác quản lý ngành; Phân tích chính sách để đề xuất các giải pháp khả thi; Đề xuất các cơ chế, công cụ quản lý tổng hợp, liên ngành.

Năm 2009, Viện đã cùng một số đơn vị liên quan trong Bộ xây dựng và trình ban hành Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT; xây dựng để Bộ trưởng Bộ TN&MT và Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 định hướng đến 2050; xây dựng các điều khoản bổ sung, sửa đổi của chương về tội phạm môi trường của Bộ Luật Hình sự VN…

Viện trưởng khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tư vấn và đào tạo về chiến lược, chính sách TN&MT, hợp tác quốc tế và phối hợp với các cơ quan Bộ ngành, đã và đang là những hoạt động trọng tâm của Viện để thực hiện thành công chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT.

Trong thời gian ngắn, Viện đã tăng cường đào tạo và tự đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ và các kiến thức cơ bản cho cán bộ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT. Mở rộng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, thúc đẩy việc huy động chuyên gia giỏi tham gia xây dựng chính sách, chiến lược TN&MT.

 

Theo Monre

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second