Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Viện CLCS TN&MT qua một số hình ảnh

Monday - 28/12/2009 15:07
 

Viện trưởng Nguyễn Văn Tài trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010 của Viện

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đóng góp ý kiến cho định hướng hoạt động của Viện

 

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Lãnh đạo và cán bộ CVN của Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second