Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011

Wednesday - 29/12/2010 02:04
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2010, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng tham dự còn có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.

Sau lời phát biểu khai mạc, trân trọng chào mừng Thứ trưởng Trần Hồng Hà và các đại biểu tới dự Hội nghị của Viện trưởng Nguyễn Văn Tài, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011. Theo đó, trong năm 2010, Viện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên mọi phương diện hoạt động: xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên và môi trường; tư vấn và đào tạo về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; hoạt động hợp tác quốc tế và điều phối hoạt động GEF; củng cố tổ chức, phát triển nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, xã hội và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu. Cụ thể là: Viện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020; Dự thảo Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ, hạt nhân trong các ngành khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản và bảo vệ môi trường. Hiện nay, hai Dự thảo này đã được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên xem xét, ký trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, sau khi nghiên cứu, trình Ban Cán sự Đảng Bộ ký ban hành Nghị quyết 27-NQ/ BCSĐBTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2009 về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, Viện đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Đề án Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, chính sách được giao năm 2010, Viện cũng đã hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản: (1) Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020; (2) Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; và (3) Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 của Chính phủ về xác định thiệt hại do ô nhiễm suy thoái gây ra đối với môi trường.

Song song với việc xây dựng chiến lược, chính sách, Viện cũng đồng thời tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như: Đánh giá việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Điều tra, nghiên cứu xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường 2011-2020; Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2011-2020…

Về công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Viện đã thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện; coi trọng công tác nghiên cứu thường xuyên; 15 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và 05 đề tài cấp cơ sở được triển khai đúng tiến độ và chất lượng; các buổi tọa đàm khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành tổ chức định kỳ; hàng chục chuyên đề đối thoại chính sách được xây dựng, sưu tầm và đăng tải trên Website của Viện…

Bên cạnh những thành tích nổi bật đó, năm 2010 cũng là năm ghi nhận sự đánh giá cao của các đối tác và giới nghiên cứu đối với các sản phẩm, dịch vụ của Viện; sự sôi động và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là sự thành công từ sự kiện Hội thảo Đối thoại quốc gia của GEF và những hoạt động của Văn phòng GEF Việt Nam; sự kiện toàn tổ chức, xây dựng năng lực, ổn định về mặt cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các đơn vị trực thuộc Viện…

Báo cáo được đại diện Văn phòng Viện minh họa qua một số hình ảnh, con số cụ thể trong năm 2010.

Đại diện các Phòng, Ban, tổ chức đoàn thể đã có phát biểu xây dựng Báo cáo và đề xuất hướng ưu tiên trong một số lĩnh vực hoạt động của Viện năm 2011 và giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp nhiều ý kiến tại Hội nghị. Các đại biểu chúc mừng thành quả của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trong năm 2010, đánh giá cao những thành tích nổi bật, có ý nghĩa to lớn của Viện, góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ thời gian qua và cho rằng những thành tựu đáng khích lệ, đáng khâm phục đó là kết quả tất yếu từ sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể đội ngũ cán bộ với tài năng, tâm huyết và phương pháp làm việc khoa học.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Viện, chỉ 04 năm sau khi thành lập, đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong Bộ và với các đơn vị khác. Thứ trưởng nhận xét, các nội dung công việc đã được Viện triển khai toàn diện và thu được nhiều thành tựu rực rỡ về mọi mặt: hoàn thiện tổ chức; triển khai các nội dung nghiên cứu và hoàn thiện những sản phẩm liên lĩnh vực trong phạm vi quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; và thực hiện tốt những nội dung nghiên cứu mang tính chuyên sâu, chuyên ngành… Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, một trong những thành công lớn nhất của Viện trong năm qua là sự phát triển của hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt là sự đóng góp lớn trong việc điều phối hoạt động của Văn phòng GEF Việt Nam.

Đối với kế hoạch hoạt động của Viện trong năm 2011, Thứ trưởng nhận định, năm 2011 là năm bản lề kết thúc thập kỷ đầu tiên và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2011-2015. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Viện xem xét, đánh giá tổng thể hoạt động thời gian qua, tìm nguyên nhân và các nền tảng cơ bản, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011, trong đó tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của chiến lược, chính sách và hướng tới mục tiêu đưa ra chính sách hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn; tiếp tục phát triển công tác hợp tác quốc tế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên lĩnh vực với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về mặt lý luận; tìm hiểu thực tiễn; phân công và phối hợp với các đơn vị…

Về những nhiệm vụ năm 2011, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Viện xuất phát từ kế hoạch giai đoạn 2011-2015 của Bộ để xác định nghiên cứu xây dựng các luật, bộ luật qua việc nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới; liên tục cập nhật chủ trương, chính sách về tài nguyên và môi trường toàn cầu và tìm ra giải pháp thích hợp cho trường hợp Việt Nam; nghiên cứu đánh giá chính sách liên quan; xác định rõ phạm vi, nội hàm, nội dung của chủ trương Kinh tế  hóa ngành tài nguyên và môi trường nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên… Ngoài việc đánh giá cao chất lượng các sản phẩm của Viện, Thứ trưởng cũng cho rằng, Viện hiện có nhiều kênh thông tin, nên có cách thức để công bố các kết quả đã đạt được như in ấn, xuất bản, đăng tải trên mạng… để kết quả nghiên cứu được biết đến, ứng dụng sâu rộng và góp phần nâng cao uy tín của Viện trong tương lai. Mặt khác, Viện cần quan tâm hơn tới công tác tư vấn và đào tạo, chia sẻ đội ngũ chuyên gia tới các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

Thứ trưởng gợi ý, để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2011, Viện cần bám sát chỉ đạo của Bộ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, thu hút và xây dựng đội ngũ chuyên gia, đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng GEF Việt Nam, phối hợp xây dựng kế hoạch 2011-2015 với các đơn vị khác. Thứ trưởng nhấn mạnh, Viện sẽ là đơn vị hạt nhân, đầu mối xây dựng những dự án lớn, chương trình mang tính tích hợp, những đề tài cấp Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và tiếp tục triển khai các chiến lược, chính sách, nghiên cứu để hoàn thiện thể chế của ngành tài nguyên và môi trường.

Nhân dịp năm mới 2011, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chúc toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và chúc Viện ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự Hội nghị,
cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Viện

Đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài cảm ơn Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia và các đại biểu đã tham dự Hội nghị và đóng góp ý kiến. Viện trưởng cho biết, trong năm 2011, toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động thuộc Viện sẽ đoàn kết, cố gắng, xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, xác định trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ, góp phần thực hiện thành công chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Văn phòng Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second