Một số hình ảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2010

Tuesday - 28/12/2010 22:54

Viện trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2010

Các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến

Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự Hội nghị cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Viện

Văn phòng Viện

 

 

 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second