Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường kết nạp thêm 02 Đảng viên mới

  •   08/04/2010 04:00:54 PM
  •   Viewed: 286
Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã...

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015

  •   08/06/2010 07:09:44 PM
  •   Viewed: 272
Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2010–2015 đã được tiến hành trọng...

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

  •   09/07/2015 02:24:52 AM
  •   Viewed: 293
Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến...

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

  •   30/12/2015 08:17:00 PM
  •   Viewed: 277
Tại Trụ sở Viện, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second