Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Wednesday - 30/12/2015 20:17
Tại Trụ sở Viện, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng  2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thắng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có 25 Đảng viên, trong đó có 21 Đảng viên chính thức và 04 Đảng viên dự bị. Tháng 7 năm 2015, Chi bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 -2020, bầu cấp ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Chinh được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thắng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự cấp ủy nhưng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ vẫn đảm bảo toàn diện, thường xuyên đối với công tác chính quyền, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, qua đó, đảm bảo hoạt động của Chi bộ vẫn giữ được nền nếp, ổn định và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian qua, Chi bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Lãnh đạo Viện trong chỉ đạo điều hành cũng như trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị bao gồm công tác xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện các dự án, đề tài KHCN... và nhiều nhiệm vụ khác.

Năm 2016 sẽ là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách đối với Chi bộ. Chính vì vậy, Chi ủy đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là tiếp tục chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung Ương Đảng và Đảng cấp trên cũng như thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bí thư Chi bộ Nguyễn Thế Chinh nhấn mạnh yếu tố bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second