Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015

Tuesday - 08/06/2010 19:09
Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2010–2015 đã được tiến hành trọng thể tại trụ sở Viện.
Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Quốc Chung, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng chí Phạm Thị Xuân, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi ủy Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng các đảng viên thuộc Chi bộ Viện đã tham dự Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2007-2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi ủy Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng kết và định hướng công tác của Chi bộ Viện. Đại hội cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các đồng chí đại diện cấp ủy cấp trên đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại hội đã tín nhiệm bầu cử 03 đồng chí vào Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2010 – 2015, và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ Viện, nhiệm kỳ 2010-2015

Với tinh thần Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo, Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã “khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, nhiệm kỳ 2010 -2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ II và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” (Trích Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015).

 

Văn phòng Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second