Hội thảo Tăng cường năng lực về cơ chế hoạt động Trung tâm và Mạng lưới Công nghệ khí hậu (CTCN)

 •   18/01/2015 06:20:12 PM
 •   Viewed: 288
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu về phát triển các-bon thấp giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) với Viện Chiến lược...

Hội thảo Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   30/01/2015 09:09:06 PM
 •   Viewed: 264
Ngày 27 tháng 01 năm 2015, Ban quản lý Dự án Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam đã phối hợp cùng...

Hội thảo tham vấn Cơ chế tài chính cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

 •   05/02/2015 04:50:09 PM
 •   Viewed: 262
Ngày 06 tháng 2 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với GIZ (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo tham...

Hội thảo Quy hoạch đa ngành và quy hoạch sử dụng đất

 •   23/04/2015 03:37:47 PM
 •   Viewed: 298
Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Hội thảo Quy hoạch đa ngành và quy hoạch sử dụng đất đã được tổ chức tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi...

Hội thảo Mô hình thay đổi sử dụng đất

 •   07/05/2015 10:28:59 PM
 •   Viewed: 292
Trong khuôn khổ Chương trình Môi trường trọng điểm (CEP) giai đoạn 2, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp cùng...

Hội thảo Thực hiện các các mục tiêu phát triển bền vững (SDG): Nhấn mạnh vai trò của vốn tự nhiên trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)

 •   14/05/2015 03:40:14 PM
 •   Viewed: 273
Trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Ngân hàng Phát triển châu Á...

Hội thảo Tăng cường quy trình lập quy hoạch đa ngành trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

 •   29/05/2015 02:50:57 PM
 •   Viewed: 282
Trong khuôn khổ Chương trình Môi trường trọng điểm (CEP) giai đoạn 2, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp cùng...

Hội thảo khởi động Đánh giá tính dễ tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái

 •   28/12/2015 08:06:24 PM
 •   Viewed: 273
Nhằm thu thập ý kiến chuyên gia về các vấn đề liên quan đến đánh giá tính dễ tổn thương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại...

Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs

 •   05/01/2016 09:26:13 PM
 •   Viewed: 264
Ngày 6/1/2016, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia về...

Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” năm 2016

 •   20/01/2016 01:58:45 PM
 •   Viewed: 278
Ngày 19/01/2016, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second