Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Wednesday - 13/01/2016 20:00
Để chuẩn bị hoàn thiện Đề án Đăng ký mở chuyên ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên & môi trường và Tạp chí của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, ngày 14/1/2016, tại Trụ sở Viện, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia. Đến dự Hội thảo có Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các Viện, các Trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong những năm qua, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã thực hiện tốt các yêu cầu của ngành, giúp Bộ nghiên cứu, đề xuất, góp phần xây dựng chính sách, chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hiện nay, căn cứ nhu cầu thực tiễn cũng như quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện cần triển khai và thực hiện nhiệm vụ Đào tạo chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chiến lược, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất - khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và về các lĩnh vực liên quan; công bố kết quả nghiên cứu không chỉ của Viện mà còn cả các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đến với toàn xã hội.

Hội thảo tham vấn đã đem đến nhiều ý kiến góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho ISPONRE trong quá trình chuẩn bị thành lập cơ sở Đào tạo và Tạp chí. Viện trưởng ISPONRE Nguyễn Thế Chinh khẳng định, việc thành lập cơ sở Đào tạo và Tạp chí Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện cũng như của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second