Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019

Monday - 28/07/2014 17:15
Ngày 29 tháng 7 năm 2014, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thuộc Viện.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh - Phó Bí thư Chi bộ Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Thắng - Chi ủy viên và đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, đồng chí Nguyễn Hữu Đạt (Ban Chấp hành Chi đoàn Viện nhiệm kỳ 2012-2014) đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 và Phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2019. Các đoàn viên đã đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Huy đánh giá, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ qua đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận. Với sự ủng hộ của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện và sự tham gia tích cực của đoàn viên, hoạt động Đoàn của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thời gian qua đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn; công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị; tham gia các hoạt động xã hội, phối hợp hoạt động với các Chi đoàn bạn, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế… Đồng chí Nguyễn Quang Huy cũng lưu ý Chi đoàn Viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, chủ động có hoạt động đặc sắc chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ, đảm nhận vai trò xung kích trong hoạt động cải cách hành chính, mạnh dạn và tích cực tham mưu Lãnh đạo Viện, tham gia Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của Viện…

Đại diện Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh hoan nghênh các ý kiến đóng góp tại Đại hội, và khẳng định Chi bộ luôn coi Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng. Phó Viện trưởng nhấn mạnh, Chi đoàn cần đánh giá đúng thực tiễn, đặc điểm và những đặc thù của thanh niên Viện để có phương hướng phát triển Đoàn trong giai đoạn mới, trong đó cần đặc biệt tập trung vấn đề chính trị tư tưởng, hoạt động chuyên môn và khuyến khích đoàn viên nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển tổ chức, xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quang Huy phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Chi đoàn Viện nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội

Toàn cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019


 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second