Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với xu thế hộ nhập kinh tế quốc tế ở nước ta

  •   06/05/2009 11:54:19 PM
  •   Viewed: 5168
Phát triển ngành dịch vụ môi trường ở Việt Nam là một lĩnh vực còn rất mới mẻ và việc xây dựng các chính sách cũng như các hướng dẫn thực thi trong xu...

Điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước

  •   06/05/2009 10:32:31 PM
  •   Viewed: 28762
Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú với gần 5.000 mỏ và điểm quặng của khoảng 60 loại khoáng sản khác nhau. Những...

Đề tài điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta

  •   05/05/2009 11:45:37 PM
  •   Viewed: 3748
Nhãn sinh thái là một trong những công cụ kinh tế đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Thông qua...

Hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  •   25/05/2009 07:31:45 PM
  •   Viewed: 4511
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã triển khai dự án: “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lĩnh vực...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second